Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Tanzania

Kɛ́n Taji Lɛ: Tanzania

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 58 005 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 19 459
  • Agun: 446
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 3 127 jí