Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

ATƆXWƐ: NÙKPLƆNKPLƆN TƆN

Ye Zé Yeɖée Jó kpo Jlǒ kpo Ðò Turquie

Ðò 2014 ɔ, è jla wɛnɖagbe ɔ ɖò ali bunɔ ɖé nu ɖò Turquie. Etɛwu è ka sɔnǔ nú tuto nùjlajla tɔn mɔhun? Lè tɛ lɛ é ka hɛn wá?