• Tɔtɛntinto Vava’u tɔn, Tonga: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wemafɔ Biblu tɔn e dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ é ɖé má xá mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Tonga

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 104 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 211
  • Agun: 2
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 584 jí