• Ndjamena, Tchad: È ɖò kúnnu ɖè wɛ dó Axɔsuɖuto Mawu tɔn wu

Kɛ́n Taji Lɛ: Chad

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 15 947 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 887
  • Agun: 19
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 18 608 jí