Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Réunion

Kɛ́n Taji Lɛ: Réunion

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 889 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 3 340
  • Agun: 41
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 270 jí