Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Panama

  • Guna Yala, Panama: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Mawuxó ɖɔ nú hwehutɔ́ Guna ɖé wɛ dó anɔnugbe tɔn mɛ (Kuna wɛ è nɔ ylɔ ye ɖɔ ɖ’ayǐ), ɖò tɔtɛntinto Nurdub tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Panama

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 315 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 18 413
  • Agun: 326
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 241 jí