Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Guna Yala, Panama: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò Mawuxó ɖɔ nú hwehutɔ́ Guna ɖé wɛ dó anɔnugbe tɔn mɛ (Kuna wɛ è nɔ ylɔ ye ɖɔ ɖ’ayǐ), ɖò tɔtɛntinto Nurdub tɔn mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Panama

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 4 056 300
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 17 620
  • Agun: 326
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 230 jí