• Ðò xá Haro Banda tɔn mɛ, Niamey, Niger: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wema junjɔn Biblu ji ɖé xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Niger

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 23 311 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 322
  • Agun: 9
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 76 430 jí