• Shau Kei Wan, Hong Kong: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò xójlawema Réveillez-vous! xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Hong Kong

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 7 524 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 5 617
  • Agun: 64
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 348 jí