Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Merizo Pier, Guam: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Guam

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 159 358
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 726
  • Agun: 9
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 220 jí