• Zarcero, Costa Rica: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò xó ɖɔ ɖó kpɔ́ dó nǔgbo Biblu tɔn lɛ jí wɛ xá nyibunyitɔ́ ɖé ɖò toxo ɔ sín dogbó lɛ jí

Kɛ́n Taji Lɛ: Costa Rica

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 5 048 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 32 125
  • Agun: 446
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 159 jí