Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Colombia

Kɛ́n Taji Lɛ: Colombia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 50 883 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 188 368
  • Agun: 2 316
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 273 jí