Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Rarotonga, Îles Cook: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò mɛɖé ylɔ wɛ bonu é na wá kplé e ye nɔ bló ɖò xá ɔ mɛ é ɖé

Kɛ́n Taji Lɛ: Cook Islands

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 18 100
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 213
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 85 jí