Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Abidjan, Côte d’Ivoire: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò alɔnuwema Ðǒtó Mawu xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Côte d'Ivoire

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 23 865 304
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 11 948
  • Agun: 324
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 1 997 jí