• Tɔgwede Nokoué, Bénin: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wɛn Biblu tɔn jla hwehutɔ́ ɖé wɛ

  • Malin-malin dó Boukoumbé, Bénin: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! xwlé mɛ wɛ

  • Tɔgwede Nokoué, Bénin: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wɛn Biblu tɔn jla hwehutɔ́ ɖé wɛ

  • Malin-malin dó Boukoumbé, Bénin: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! xwlé mɛ wɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Benin

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 11 486 000
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 13 644
  • Agun: 209
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 842 jí