Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Manga, Burkina Faso: Kúnnuɖiɖe ɖò avɔkan ɖiɖe hwenu

Kɛ́n Taji Lɛ: Burkina Faso

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 19 173 322
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 1 863
  • Agun: 46
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 10 292 jí