Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Dhaka, Bangladesh: Kúnnuɖiɖe nú Mandinu lɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Bangladesh

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 160 995 642
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 282
  • Agun: 6
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 570 907 jí