Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe
  • Yallingup, Gbadahweji Australie tɔn: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? xwlé mɛ wɛ

  • Wollongong, Nouvelle-Galles du Sud, Australie: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò mɛ ylɔ wɛ nú xóɖiɖɔ agbawungba tɔn ɖé

  • Yallingup, Gbadahweji Australie tɔn: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? xwlé mɛ wɛ

  • Wollongong, Nouvelle-Galles du Sud, Australie: Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò mɛ ylɔ wɛ nú xóɖiɖɔ agbawungba tɔn ɖé

Kɛ́n Taji Lɛ: Australia

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 24 658 074
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 67 748
  • Agun: 798
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 364 jí