Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe
  • Andorre-la-Vieille, Andorre: Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? xlɛ́ mɛ wɛ dó gbè e nɔ nyí Catalan é mɛ

Kɛ́n Taji Lɛ: Andorra

  • Mɛ nabi e ɖò tò ɔ mɛ é: 72 040
  • Sinsɛnzɔ́watɔ́ nabi e nɔ kplɔ́n Biblu xá mɛ é: 174
  • Agun: 3
  • Mɛ 1 wɛ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò mɛ 414 jí