Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ

Wɛkɛzo ɛnɛ lɛ bǐ mɛ wɛ mǐ nɔ nɔ, bo gosin akɔ vovo mɛ lobo ɖó aca vovo lɛ. A sixu ko tuùn Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn, amɔ̌, mǐ nɔ lɛ́ d’alɔ nɔzo mǐtɔn lɛ ɖò ali taji ɖevo lɛ nu.

Wlǎn alǒ sɔ́ fí ɖokpo