Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Flín Kú Jezu Tɔn

Flín Kú Jezu Tɔn

Xwewu xwewu ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ flín kú Jezu tɔn lee éɖesu byɔ gbɔn é. (Luki 22:19, 20) Mǐ ɖò ylɔylɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá nɔ kpɔ́ xá mǐ ɖò nǔwiwa taji enɛ tɛnmɛ. A na mɔ lee gbɛzán Jezu tɔn kpo kú tɔn kpo sixu hɛn lè wá nú we gbɔn é.