Skip to content

Byɔ̌ Ðɔ È Ni Wá Ba We Kpɔ́n

A ka jló na kplɔ́n nǔ dó Biblu alǒ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wu d’eji à? Enyi mɔ̌ hǔn, wlǎn nǔ dó gbǎví e ɖò dò lɛ é mɛ, dó byɔ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ni wá ba we kpɔ́n. Enɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ e ɖò xá towe mɛ é ɖé na wá ba we kpɔ́n.

Mǐ na zán nǔ mɛɖesunɔ tɔn e a na na lɛ é dó yí gbè nú byɔ̌ e a byɔ ɖɔ è ni wá ba we kpɔ́n é kɛɖɛ sín kanta. Enɛ sɔgbe xá Sɛ́n E È Nɔ Xwedó Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ Dó Nǔ Mɛɖesunɔ Tɔn lɛ Zinzan Wu lɛ É.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits and public meetings. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.