Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Zimbabwe

Plot 14 of Good Hope

Beema Road

Mount Hampden

HARARE

ZIMBABWE

+263 867-700-4012

+263 712-604892

+263 772-472403

+263 772-472404

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Zimbabwe tɔn ??? ɖè lɛ é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè gègě mɛ kaka jɛ Shona, Ndebele, kpo Tokunɔgbe Zimbabwe tɔn kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.