Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Zimbabwe

Plot 14 of Good Hope

Beema Road

Mount Hampden

HARARE

ZIMBABWE

+263 867-700-4012

+263 712-604892

+263 772-472403

+263 772-472404

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Zimbabwe tɔn 48 278 ɖè lɛ é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè gègě mɛ kaka jɛ Shona, Ndebele, kpo Tokunɔgbe Zimbabwe tɔn kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.