Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Zambie

Farm 23 A Makeni Road

Opposite Makeni Police Station

10101 LUSAKA

ZAMBIE

+260 21-1-272-062

GPS Coordinates: -15.469945, 28.178943

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Cɛju 50

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè ayǐ ɔ jí tɔn 14 mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ má ye gbɔn agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn Zambie tɔn 3 249 mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.