Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Vénézuéla

Av. Intercomunal La Victoria-El Consejo

Frente a La Mora II

LA VICTORIA 2121 ESTADO ARAGUA

VÉNÉZUÉLA

+58 244-400-5000

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 jɛ gan 4:00 hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó Tokunɔgbe Vénézuéla tɔn kpo gbè ayǐ ɔ jí tɔn atɔ́ɔ́n elɔ lɛ kpo mɛ: Guahibo, Pemon, Piaroa, Warao kpo Yukpa kpo. Mǐ nɔ lɛ́ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Vénézuéla tɔn 137 052 lɛ ɖè é wu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.