Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Ukraine

Lvivska Street 64

Briukhovychi

79491 LVIV

UKRAINE

+38 032-240-9200

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ??? ɖè é kpo Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbigbá kpo wu ɖò Ukraine. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó Ukraine-gbè mɛ. Jonɔ lɛ nɔ ɖu nǔ elɔ lɛ sín vivǐ: jonɔyitɛn ɔ, nǔ xóxó lɛ sín fɔwatɛ́ kpo saɖiɖi gbɔn azɔ̌watɛn lɛ kpo.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.