Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Tahiti

P.K. 2,7 Cote mer

Toahotu

Taiarapu Ouest

TARAVAO TAHITI

POLYNÉSIE FRANÇAISE

+689 40-54-70-00

+689 40-54-70-00

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó Tahiti-gbè mɛ. Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn e è nɔ wà ɖò tɔtɛntinto ɖěɖee ɖò Gbadahweji Elɔpu tɔn lɛ é mɛ é wu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.