Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Tahiti

P.K. 2,7 Cote mer

Toahotu

Taiarapu Ouest

TARAVAO TAHITI

POLYNÉSIE FRANÇAISE

+689 40-54-70-00

+689 40-54-70-00

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó Tahiti-gbè mɛ. Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn e è nɔ wà ɖò tɔtɛntinto ɖěɖee ɖò Gbadahweji Elɔpu tɔn lɛ é mɛ é wu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.