Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Slovaquie

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

SLOVAQUIE

+421 2-49107611

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn République tchèque kpo Slovaquie kpo tɔn 26500 ɖè lɛ é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè elɔ lɛ mɛ: Tchèque-gbè, Tokunɔgbe Tchèque Tɔn, Romani (Zǎnzǎnhweji Slovaquie Tɔn Tɔn), Slovaquie-gbè kpo Tokunɔgbe Slovaquie Tɔn kpo.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.