Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

République dominicaine

Autopista San Isidro #100

(Al lado de Coral Mall, Frente a Savica)

SANTO DOMINGO ESTE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

+1 809-595-4007

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mi na mɔ lee wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ yì nukɔn ɖò République dominicaine gbɔn é, bo na lɛ́ sè hwenuxó lee Kúnnuɖetɔ́ lɛ sín azɔ̌ ɖò yiyi wɛ ɖò tò ɔ mɛ gbɔn é tɔn.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.