Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Pologne

Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 NADARZYN

POLOGNE

+48 22-739-16-00

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2

Mǐ kɛnklɛn bo ylɔ jɛ nukɔn bá sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ, enyi mǐ sukpɔ́ alǒ gbɔ

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Pologne-gbè mɛ. Mǐ nɔ kpi Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Pologne tɔn lɛ sín tan ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.