Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Paraguay

Asociación Torre de Vigía de Biblias y Tratados

San Roque González 234

Ruta 1, Km. 17

B° 25 de Mayo

PY - 2560 CAPIATA

PARAGUAY

+595-21-237-8390

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Gan 8:00 mɛ zǎnzǎn, Gan 9:00 mɛ zǎnzǎn, Gan 10:00 mɛ zǎnzǎn, Gan 1:45 mɛ hwemɛ, Gan 2:30 mɛ hwemɛ, kpo Gan 3:​30 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 15

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà ɖò Paraguay é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ kpo xójlawema lɛ kpo dó Guarani, Nivaclé, kpo Tokunɔgbe Paraguay tɔn kpo mɛ, bo nɔ lɛ́ bló nǔ enɛ lɛ sín xóyidókanji kpo video yetɔn lɛ kpo.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.