Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Mozambique

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ Mozambique tɔn nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 67 758 lɛ ɖò wiwa wɛ é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè 20 mɔ̌ mɛ, bo nɔ má gbɔn agun 1 315 mɛ gbɔn tò ɔ bǐ mɛ. Mǐ nɔ kpi tan Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Mozambique tɔn lɛ tɔn klewun ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.