Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Mozambique

Rua da Micaia No. 160

Bairro Triunfo

Costa do Sol

MAPUTO

MOZAMBIQUE

+258 21-450-500

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ Mozambique tɔn nɔ kpé nukún dó azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 64 536 lɛ ɖò wiwa wɛ é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè 20 mɔ̌ mɛ, bo nɔ má gbɔn agun 1 289 mɛ gbɔn tò ɔ bǐ mɛ. Mǐ nɔ kpi tan Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Mozambique tɔn lɛ tɔn klewun ɖò saɖiɖi ɔ hwenu.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.