Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Mexique

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56265 TEXCOCO, MEX

MEXIQUE

+52 555-133-3000

+52 555-858-0100

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó wema jinjɔn Biblu lɛ lilɛ lilɛ dó gbè 70 mɛ wu, bɛ́sín xá Mexique tɔn lɛ mɛ yì Panama. Mǐ nɔ zín wema mǐtɔn lɛ dó gbè 60 jɛji mɛ, bo nɔ má wema lɛ dó gbè 80 jɛji mɛ dó tò hugǎn 10 mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.