Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Kenya

Elgeyo Marakwet Rd

Kilimani area near Adams Arcade

NAIROBI

KENYA

+254 20-5141500

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ hwemɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó wema junjɔn Biblu jí lɛ lilɛ lilɛ dó gbè vovo wǒ mɛ wu, kaka jɛ tokunɔgbe Kenya tɔn jí. Mǐ nɔ yí xó kpo video lɛ kpo ɖó kàn jí dó gbè e è nɔ dó ɖò ayǐ ɔ jí lɛ é mɛ. Bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú azɔ̌ e wà wɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖè ɖò tò e sɛkpɔ mǐ lɛ é gègě mɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.