Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Israël

Watchtower Association of Israel, RA

Shefer Street 23

6516604 TEL AVIV

ISRAËL

+972 3-5164039

Saɖiɖi

Dimanche jɛ jeudi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é : Cɛju 45 jɛ ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Ebléegbe kpo Tokunɔgbe Israël tɔn kpo mɛ. Mǐ nɔ nɔ gudo nú agun e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.