Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Indonésie

Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia

Central Park APL Office Tower, Floor 31

Jl. S. Parman Kav. 28

Jakarta 11470

INDONÉSIE

+62-21-2986-0800

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 10:30 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Indonésie-gbè kpo gbè ayǐ ɔ jí tɔn 25 ɖevo kpo mɛ. Mǐ nɔ má wema lɛ gbɔn tɔtɛntinto Indonésie tɔn lɛ bǐ mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.