Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Inde

927/1 Addevishwanathapura

Rajanukunte

BENGALURU-KAR 560 064

INDE

+91 80-2309-2400

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Gan 8:00 mɛ zǎnzǎn, gan 10:00 mɛ zǎnzǎn, gan 1:00 mɛ hwemɛ kpo gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 adaɖé

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Inde-gbè 18 mɛ. Mǐ nɔ zín wema lɛ dó Inde-gbè 24 mɛ. Bo nɔ lɛ́ má wema lɛ gbɔn Inde kpo tò tɛnnɛ ɖevo kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.