Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Hongrie

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

HONGRIE

+361 401-1100

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Gan 10:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 15

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó agun 293 sín azɔ̌ wu, bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú agun ɖěɖee nɔ dó Hongrie-gbè ɖò Slovaquie kpo Ukraine kpo lɛ é. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Hongrie-gbè kpo Lovári kpo mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ yí xó dó kàn jí dó Hongrie-gbè mɛ bo nɔ bló video lɛ dó Tokunɔgbe Hongrie tɔn mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.