Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Hong Kong

Watch Tower Bible and Tract Society

22/F, 1 Hung To Road,

Kwun Tong,

KOWLOON, HONG KONG

+852 3950-3500

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:15 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Cɛju 45

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Biblu kpinkplɔnmɛ sín azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà ɖò Hong Kong kpo Macao kpo é wu. Mǐ nɔ lɛ́ yí video lɛ dó kàn jí dó Tokunɔgbe Hong Kong tɔn mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.