Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Ghana

Nungua Police Checkpoint

Hse. No. J 348/4

Tema Beach Road

Nungua

ACCRA

GHANA

+233 30-701-0110

+233 30-2712-456

+233 30-2712-457

+233 30-2712-458

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Twi, Vegbe, Ga, Dangme-Gbè, Nzema, Frafra kpo Dagaare-Gbè kpo mɛ. Mǐ nɔ yí xó kpo video lɛ kpo dó kàn jí dó Twi, Vegbe kpo Ga kpo mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn 60 xwewu xwewu, bo nɔ sɛ́ wema lɛ tɔ́nu afatɔ́n mɔkpan dó agun e ɖò Ghana lɛ é.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.