Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Géorgie

Aerodromis Dasahleba 13th Street, No. 10

TBILISI, 0182

GÉORGIE

+995 32-276-23-59

+995 597-71-00-00

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:30 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Cɛju 30

Kɛnklɛn ylɔ jɛ nukɔn bá sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Azerbaïjan-Gbè, Géorgie-Gbè, kpo Kurde Kurmandji (Cyrillique) kpo mɛ. Mǐ nɔ lɛ́ yí xó kpo video lɛ kpo dó kàn jí ɖò gbè enɛ lɛ mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.