Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Fidji

19 St. Fort Street

SUVA

FIDJI

+679 330-4766

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ sín azɔ̌ wu ɖò Fidji, Kiribati, Nauru, Tuvalu, kpo Vanuatu kpo. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Bislama, Fidji-Gbè, Kiribati-Gbè, Nauru-Gbè, Rotuma-Gbè, kpo Tuvalu-Gbè kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.