Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Espagne

Testigos Cristianos de Jehová

Ctra. M-108 Torrejón-Ajalvir, km. 5

28864 AJALVIR (MADRID)

ESPAGNE

+34 918-879-700

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:30 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 2:30 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 50

Kɛnklɛn ylɔ jɛ nukɔn bá sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ ɔ nɔ kpé nukún dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ wu ɖò Espagne, Andorre, kpo Gibraltar kpo, bo nɔ lɛ́ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ tɔn dó gbè elɔ lɛ mɛ: Basque-gbè, Catalogne-gbè, Galice-gbè, Espagne-gbè, Tokunɔgbe Espagne tɔn, kpo Valence-gbè kpo. É nɔ lɛ́ bló wema lɛ ɖó nukúntɔ́nnɔ lɛ sín nùwlanwlan Espagne tɔn lɔ jí. Ðò saɖiɖi ɔ hwenu ɔ, è nɔ lɛ́ sɛ̀ sìn xwè nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn Espagne tɔn lɛ sín tan nú mɛ.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.