Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Équateur

Sociedad de Estudiantes de la Biblia - Testigos de Jehová

Kilometer 23,5 via a la Costa (600 meters before the tollbooth)

GUAYAQUIL

ÉQUATEUR

+593 4-371-2720

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:30 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1 cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e agun 900 jɛji nɔ wà é wu. Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Quichua kpo gbè e cá kàn xá ɛ lɛ é kpo mɛ, gɔ́ nú Tokunɔgbe Équateur tɔn kpo Shuar kpo mɛ.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.