Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Danemark

Stenhusvej 28

DK-4300 HOLBAEK

DANEMARK

+45 59-45-60-00

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 9:00 mɛ jɛ gan 10:30 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:30 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Alaxɔ Scandinavie tɔn nɔ kpé nukún dó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 50 000 mɔ̌ e ɖò Danemark, Îles Féroé, Groenland, Islande, Norvège kpo Suède kpo lɛ é nɔ wà é wu. É nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè e è nɔ dó é ayizɛ́n kpo tokunɔgbe atɔn kpo mɛ, bo nɔ ɖè xóyidókanji lɛ kpo video lɛ kpo tɔ́n dó gbè enɛ lɛ gègě mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.