Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Côte d’Ivoire

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIDJAN

CÔTE D’IVOIRE

+225 2241-3606

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 2:00 mɛ hwelɛkɔ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó Abbey, Anyin (Indenie), Attié, Baoulé, Bété, Dida (Lakota), Gouro, Guéré, Tokunɔgbe Côte d’Ivoire tɔn, Sénoufo (Cebaara) kpo Yacouba kpo mɛ. Mǐ nɔ xà alɔnuwema lɛ dó kàn jí, bo nɔ lɛ́ yí nùkpinkpɔn-dó-kplɔ́n-nǔ jinjɔn Biblu jí lɛ dó kàn jí dó gbè gègě mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.