Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Corée

Sindumangok-ro 73, Gongdo-eup

Anseong-si, Gyeonggi-do, 17558

CORÉE DU SUD

+82 31-690-0033

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 4:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín xójlawema livi 18 dó gbè 6 mɛ ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ, bo nɔ má wema kpo xójlawema kpo tɔnu 850 xwè ɖokpo ɖokpo mɛ. Mǐ nɔ lilɛ wema lɛ dó Corée-gbè kpo Tokunɔgbe Corée tɔn kpo mɛ. Bo nɔ lɛ́ bló video lɛ dó Tokunɔgbe Corée tɔn mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.