Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Chili

Ave Concha y Toro 3456

PUENTE ALTO

CHILI

+56 2-2428-2600

+56 2-2428-2609 (Fax)

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Gan 9:00 mɛ zǎnzǎn, gan 10:30 mɛ zǎnzǎn, gan 1:30 mɛ hwelɛkɔ, gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Biblu kpinkplɔnmɛ sín azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà ɖò Chili é wu bo nɔ sɛ́ wema lɛ dó agun 800 jɛji.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.