Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Canada

13893 Highway 7

GEORGETOWN, ON L7G 4S4

CANADA

+1 905-873-4100

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 8:00 mɛ jɛ gan 10:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 2

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ zín wema livi 255 jɛji xwè ɖokpo ɖokpo mɛ, bo nɔ sɛ́ wema tɔ́nu 6 000 jɛji dó fí ɖevo lɛ dó gbè 300 mɔ̌ mɛ.

Yǐ alɔnuwema alaxɔ ɔ tɔn.