Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Cameroun

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

CAMEROUN

+237 243-82-18-30

+237 243-82-18-34

+237 699-99-55-02

+237 243-82-18-30

+237 243-82-18-34

+237 699-99-55-02

Saɖiɖi

Mercredi jɛ vendredi

Sín gan 2:00 mɛ hwemɛ jɛ gan 4:30 mɛ hwelɛkɔ

Hwenu e è na zán é: Cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 40 000 jɛji e ɖò Cameroun, Gabon kpo Guinée équatoriale kpo lɛ é sín azɔ̌ wu. Mǐ nɔ sɛ́ wema lɛ dó Aflika sín tò atɔ́ɔ́n mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.