Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Cameroun

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

Ancienne Route SONEL

Bonamikano, Bonabéri,

DOUALA

CAMEROUN

+237 243-82-18-30

+237 243-82-18-34

+237 699-99-55-02

+237 243-82-18-30

+237 243-82-18-34

+237 699-99-55-02

Saɖiɖi

Mercredi jɛ vendredi

Sín gan 2:00 mɛ hwemɛ jɛ gan 4:30 mɛ hwelɛkɔ

Hwenu e è na zán é: Cɛju 30

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ kpé nukún dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn 40000 jɛji e ɖò Cameroun, Gabon kpo Guinée équatoriale kpo lɛ é sín azɔ̌ wu. Mǐ nɔ sɛ́ wema lɛ dó Aflika sín tò atɔ́ɔ́n mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.