Skip to content

Alaxɔ kpo Nǔ E Kúnkplá Saɖiɖi Yì Mɛ lɛ É Kpo

Mǐ ɖò byɔbyɔ we wɛ kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ a ni wá kpɔ́n alaxɔ mǐtɔn lɛ kpo fí e mǐ nɔ zín wema ɖè lɛ é kpo. A na mɔ adlɛsi lɛ kpo gan e mɛ a sixu ɖi sà yì kpɔ́n lɛ é kpo ɖò dò.

 

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many countries, we have suspended tours of our branches. For details, please contact the branch you would like to tour.

Birmanie

94-B Inya Rd

YANGON

BIRMANIE

+95 1-2305692

+95 1-2305693

+95 1-512699

+95 1-511035

Saɖiɖi

Lundi jɛ vendredi

Sín gan 7:30 mɛ jɛ gan 11:00 mɛ zǎnzǎn kpo gan 1:00 mɛ jɛ gan 3:00 mɛ hwelɛkɔ kpo.

Hwenu e è na zán é: Ganxixo 1

Nǔ taji lɛ

Mǐ nɔ lilɛ wema jinjɔn Biblu jí lɛ dó gbè elɔ lɛ mɛ: Myanmar-gbè, Chin (Hakha), Kachin, Karen (S’gaw), Mizo kpo gbè 10 ɖevo lɛ kpo mɛ.

Yǐ Alɔnuwema Alaxɔ ɔ Tɔn.